укр рос

Будівництво та монтаж інженерних мереж і споруд

Очищення стічних вод / Каналізаційні мережі

Очищення стічних вод є невід’ємною частиною системи каналізаційної мережі, в незалежності від того чи ця каналізація використовується в промислових чи побутово-господарських масштабах. Для безпеки навколишнього середовища - очищення стічних вод потребує спеціальних очисних споруд і агрегатів, за допомогою яких виділяють, знезаражують або знешкоджують забруднюючі домішки. Безперебійне функціонування водовідведення також забезпечується системою очистки.

Спеціалізацією нашого підприємства є :

- будівництво та реконструкція очисних споруд

- монтаж та обслуговування очисного обладнання (пісколовок, жироуловлювачів, септиків, аеротенків, резервуарів КНС)

Вибір способу очистки насамперед залежить від призначення каналізаційної мережі, якості води та характеристиці забруднення. Необхідна ступінь очищення стічних вод визначається стосовно до загально санітарних  і органолептичних показників шкідливості та до кожного з нормативних показників забруднення.

Методи очищення стічних вод:

- механічний

- фізико-хімічний

- біологічний

Механічне очищення служить для вилучення зі стічних вод нерозчинних речовин, мінеральних і органічних домішок (піску, мулу, глини, жирів, нафто­продуктів, смол та ін.) Воно забезпечується за допомогою таких методів, як проціджування, відстоювання, фільтрування та центрифугування. Для затримання великих забруднень і частково зважених речовин застосовують проціджування води через різні грати і сита.

Встановлення пісколовки – перша ступінь очистки, забезпечить видалення важких нерозчинних домішок із середнім діаметром часток більш 250 мкм . У залежності від напрямку потоку сті­чних вод вони поділяються на вертикальні, горизонтальні і з круговим рухом. Для поділу забруднювачів по фракціях щільності застосовують аєруємі пісколовки. У який великі фракції осаджуються, а дрібні обволікаються пухирцями повітря, спливають нагору і шкребками віддаляються з поверхні. Час перебування стічних вод у пісколовках 30-90 з швидкість 0,1-0,2 м/с. Осад, що випав, збирається в приямок і видаляється в приймальні брекери.

Встановлення усреднювачів, що являють собою залізо - бетонні резервуари, призначені для диференціювання потоку стічних вод, або інтенсивного перемішування потоків. Застосовуються для підвищення ефективності роботи очисних споруджень перед від­стійниками. Перемішування здійснюється за допомогою насосів, чи мішалок барботерів. Обсяг усреднювачів відповідає 4-12 годинному припливу стоків.

Встановлення жировловлювача (сепаратор жиру) -  використовується насамперед у галузях харчової промисловості : ресторанах, їдальнях, кухнях, кондитерських, м'ясних і подібних виробництвах.Встановлюється для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод від неемульгованих жирів та масел з метою запобігання закупорки, забруднення і передчасного виходу з ладу каналізаційних трубопроводів.

Конструкція жировловлювача являє собою водонепроникну ємність, виготовлену з поліпропіленових пластин, циліндричної або прямокутної форми, розділену перегородками на кілька технологічних відсіків. Його робота заснована на принципі сепарації (відділення) жирових продуктів при тонкошаровому виливу - жир спливає на поверхню і механічно видаляється, а стоки відводяться в каналізаційну систему.

Жировловлювач перешкоджає проникненню запахів назовні і забезпечує легкий доступ до накопичених в ньому жирам для видалення вручну в міру заповнення обсягу накопичувача. Перевагою є те, що пристрій сепаратора не вимагає ніяких джерел енергії!

Може використовуватися як самостійна одиниця попереднього очищення, так і застосовуватися в системі автономної каналізації для підвищення ефективності роботи локальних очисних споруд.

Нафтоуловлювачі - резервуари, у яких відбувається поділ нафти і води за рахунок різниці їхньої щільності. Застосовуються для очищення стічних вод, що містять нафту і нафтопродукти при концен­трації більш 100 мг/л .

Очищення стічних вод від механічних домішок здійснюють також за допомогою гідроциклона — агрегата, який у процесі обертання цистерни з водою внаслідок дії відцентрованих сил вилучає із води завислі частинки забруднюючих речовин (центрифугування).

Фізико-хімічна очистка полягає в тому, що в очищається введенню вводять яку-небудь речовину-реагент (коагулянт або флокулянт). Вступаючи в хімічну реакцію з перебувають у воді домішками, ця речовина сприяє більш повному виділенню нерозчинних домішок, колоїдів і частини розчинних сполук. При цьому зменшується концентрація шкідливих речовин у стічних водах, розчинні сполуки переходять в нерозчинні або розчинні, але нешкідливі, змінюється реакція стічних вод (відбувається їх нейтралізація), забезпечується пофарбована вода. Фізико-хімічна очистка дає можливість різко інтенсифікувати механічну очистку стічних вод. Залежно від необхідного ступеня очищення стічних вод фізико-хімічне очищення може бути остаточною або другою сходинкою очищення перед біологічної.

Біологічна очистка - відіграє велику роль, цей метод заснований  на використанні закономірностей біохімічного і фізіологічного методів, якими очищаються природні водойми. Біологічне очищення стічних вод використовує декілька видів споруд: метанреактори, аеротенки, біофільтри, біологічні ставки.

Для автономних каналізацій приватних будинків , на сьогоднішній день широко застосовуються автономні станції біологічної очистки. 

Аеротенк являє собою дуже велику залізобетонну ємність. Очищення відбувається за допомогою активного мулу, що складається з мікроорганізмів і бактерій. В аеротенках середовище для них сприятлива, і розвиваються вони дуже бурхливо завдяки надлишку кисню і органічних речовин із стічних вод. Щоб забезпечити активний мул киснем, в ємність потоком подається повітря. Бактерії там складаються у великі пластівці, які виділяють ферменти і мінералізують таким чином органічні забруднення. Очищена вода швидко відділяється від мулу, який разом з пластівцями осідає на дні і стінках. Щоб омолоджувати бактеріальну масу мулу, в безлічі потрібні амеби, інфузорії, які пожирали б бактерії, що не злипаються в пластівці.